KEY-CHORD
psychologenpraktijk Eindhoven  

Behandelmethoden: 

Cognitieve-gedragstherapie (CGT)

Cognitieve-gedragstherapie leert je om op andere manieren om te gaan met lastige situaties en gebeurtenissen. We kunnen het verleden, de ander en/of de omstandigheden niet (meer) veranderen, maar wèl de manier waarop wij erover na-denken (cognities). We kunnen ons anders leren gedragen waardoor wij ons er beter bij zullen gaan voelen.

Cognitieve-gedragtherapie is bewezen effectief bij tal van klachten en stoornissen waaronder angst (podiumangst, faalangst, specifieke angsten & fobieën), stress, trauma, stemmingsklachten, omgaan met teleustelling en frustratie, etc.

EMDR

EMDR: eye movement desensitisation & reprocessing: voor het verwerken van trauma's en heftige emotionele gebeurtenissen uit het verleden.

EMDR pakt de angst en de hefige emoties aan die samenhangen met herinneringen aan gebeurtenissen uit het verleden. EMDR is ook bewezen effectief met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen waarbij angst een grote rol speelt, zoals podiumangst, angst voor sociale situaties, angst in het verkeer, etc.

Schematherapie

SFT: schema focused therapy: het ontdekken en aanpassen van denkwijzen en gedragspatronen die het huidige functioneren belemmeren.

Tijdens onze kindertijd ontwikkelen wij gedrags- en denkpatronen. Wanneer wij (emotionele) last en hinder ondervinden van deze oude patronen (schema's) wordt het tijd deze te herzien en er meer adequate patronen voor in de plaats te zetten.

Schematherapie kijkt naar het ontstaan van deze schema's (vaak tijdens de jeugd ontstaan), en naar de functie die deze schema's vroeger hadden.

Waarom leiden deze schema's nù tot problemen? 
Omdat deze niet meer aansluiten bij onze emotionele behoeften.

Schematherapie leert je om precies te kijken naar je emotionele beheoften en je gedrag hierop af te stemmen.

Schematherapie geeft inzichten in de opbouw van de persoonlijkheid.

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

ACT: acceptance & commitment therapy: het gevecht opgeven wanneer situaties niet (meer) te veranderen zijn, en het vinden van andere (nieuwe) waarden die de moeite waard zijn om voor te leven.

ACT behoort tot de derde generatie cognitieve-gedragstherapie.
ACT leert je afstand te nemen van je gedachten en er flexibeler mee om te gaan. Het verhaal over onszelf, klopt dat eigenlijk wel? Zijn we er misschien teveel in gaan geloven? 

Vaardigheidstr. Emotie Regulatie Stoornis (VERS)

VERS: leren omgaan met overweldigende emoties.

Training voor mensen die overweldigd worden door hun emoties, voor mensen die snel van nul naar honderd gaan en vervolgens iets doen, zeggen of zich gedragen op een manier waarover zij zich nadien niet prettig over voelen of zelfs over kunnen schamen.

COMET (verbetering van het zelfbeeld)

COMET: competitive memory training:
Deze training heeft als doel: verbetering van het zelfbeeld.

Mensen met zelfbeeldproblematiek hebben geen evenwichtig beeld van al hun eigenschappen. Wat als negatief ervaren wordt, lijkt teveel op de voorgrond te staan. COMET helpt je je positieve eigenschappen weer in beeld te brengen zodat je weer evenwichtig kunt kijken naar je kwaliteiten en je te ontwikkelen/uit te bouwen vaardigheden waardoor je zelfbeeld verbetert.

Biografie, persoonlijkheid, identiteit & zingeving

Desgewenst worden problematiek/klachten en/of levensvragen vanuit een biografisch perspectief (mensbeeld) bezien: de levensloop van de mens met zijn/haar temperament, de levensfasen met zijn ontwikkelingstaken &-vragen, groeipotentie/-stagnatie, etc.

Ook de Schematherapie geeft inzichten in de opbouw van iemands persoonlijkheid, en heeft daarmee een sterk biografisch karakter.

De Acceptance & Commitment Therapy (ACT) geeft inzichten met betrekking tot iemands waarden waarvoor of van waaruit iemand leeft. Hiermee komen we dichter bij iemands identiteit en zingeving.

Aanmelding & WERKWIJZE BEHANDELING

Aanmedling kan via e-mail of telefonisch.

Na aanmelding, telefonisch of per e-mail ontvangt u een aanmeldformulier. Nadat u dit formulier ingevuld retour heeft gestuurd, ontvangt u een uitnodiging voor het intakegesprek. Tijdens het intakegsprek zullen uw hulpvraag en de behandelwijze worden besproken. De behandeling wordt in overleg met u als cliënt gestart met een kortdurend traject. Aan het einde van dit traject worden er afspraken gemaakt over het vervolg van de behandeling. 

Key-Chord: the major key to harmonic progression